นโยบายการคืนเงินค่าสมัครเรียน

  • ความพึงพอใจของนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการสอนของ Copvang Academy เราจึงยินดีคืนเงินสำหรับผู้เรียนที่ไม่พอใจในคอร์สเรียน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ชำระเงินโดยต้องมีการเรียนน้อยกว่า 30% ของเนื้อหาในคอร์สทั้งหมด หรือ ตามจำนวนบทเรียนที่กำหนดไว้ภายในแต่ละคอร์ส (ทางเราใช้ระบบ Tracking ตรวจจับการเข้าเรียนแต่ละบทเรียน)
  • ทาง Copvang Academy ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคอร์ส หากนักเรียนขอทำเรื่องคืนเงินหลังจาก 3 วัน นับจากวันที่ชำระค่าคอร์สไปแล้ว
  • สินค้าประเภท “Digital Dowload” เช่น E-Book, Mockup, Template เป็นต้น จะไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

ขอบคุณครับ

กอล์ฟ รัชชานนท์,
Copvang Academy